Zoek op

onderwijsinstelling

de onderwijsinstelling zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['ɔndərwɛisɪnstɛlɪŋ] Verbuigingen:   onderwijsinstelling|en (meerv.) organisatie die onderwijs aanbiedt Voorbeeld:   `Scholen en universiteiten zijn onderwijsinstellingen.` ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/onderwijsinstelling

Onderwijsinstelling

De instelling die op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs is erkend voor het verzorgen van onderwijs in de vorm van (beroeps)opleidingen en waarvan het bevoegd gezag de deelnemers de gelegenheid geeft een examen af te leggen. Er zijn regionale opleidingencentra (ROC`s), agrarische opleidingencentra (AOC`s) en vakinstellingen. Meer informat...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10128

Onderwijsinstelling

Hogeschool of universiteit
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10151

onderwijsinstelling

Een plek (o.a. school, universiteit etc.) waar onderwijs gegeven wordt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10628
Geen exacte overeenkomst gevonden.