Zoek op

ontlaten

ontlaten werkw. losmaken, vrij doen worden    Voorbeeld: `Toen kwam daar de zonne en ontliet u den band,<br>en hij smolt in de blauwte des hemels.<ref>Van de Wilgen. Guido Gezelle</ref> `refl 'zich ~' een onverhoedse uitspraak doen    Voorbeeld: `Hij ontliet...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/ontlaten

Ontlaten

Uit `De lagere vaktalen: Taal der smeden en koperslagers ` 1914 ijzer dat door het hameren te hard geworden is, verzachten met het wederom te heeten.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

ontlaten

De spanningen die zijn ontstaan door het harden, worden door opnieuw te verhitten weggenomen met een gering verlies aan hardheid.
Gevonden op http://www.stainihard.com/Nederlands/Verklarende_woordenlijst./58/
Geen exacte overeenkomst gevonden.