Zoek op

ontvlammingspunt

De laagste temperatuur waarbij dampen van een vluchtige vloeistof ogenblikkelijk zullen ontbranden wanneer er een vlammetje bij wordt gehouden.
Categorie: Kenmerken en Eigenschappen > thermische eigenschappen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Ontvlammingspunt

De laagste temperatuur waarbij een stof zoveel damp ontwikkelt, dat deze in de directe nabijheid van de stof een brandbaar damp-luchtmengsel vormt; wordt dan een vlam erbij gebracht, of een warmtebron met een temperatuur van ten minste de zelfontbrandingstemperatuur, dan treedt een vlamverschijnsel op, dat weer eindigt bij verwijdering van de ontst...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752
Geen exacte overeenkomst gevonden.