Zoek op

oproepen

burgerlijk procesrecht: dwingend verzoek om zich in persoon of vertegenwoordigd door een advocaat op een bepaald tijdstip ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=oproepen

oproepen

rechtspersonenrecht: uitnodiging om de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen. Bij de ~ worden de te behandelen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=oproepen

oproepen

burgerlijk procesrecht: dwingend verzoek om zich in persoon of vertegenwoordigd door een procureur op een bepaald tijdstip ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/oproepen

oproepen

rechtspersonenrecht: uitnodiging om de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen. Bij de ~ worden de te behandelen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/oproepen

oproepen

strafprocesrecht: dwingend verzoek van het Openbaar Ministerie per formulier om zich op een bepaald tijdstip bij de kantonrechter ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/oproepen

oproepen

oproepen werkw.Uitspraak:   [ˈɔprupə(n)] Verbuigingen:   riep op (verl.tijd enkelv.) Verbuigingen:   heeft opgeroepen (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen 1) (mensen) dringend vragen ergens te komen of iets te doen Voorbeelden:   `opgeroe...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/oproepen

oproepen

•doen verschijnen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/oproepen

Oproepen

Uit `De lagere vaktalen: Taal van post-, telegraaf- en telefoonpersoneel` 1914 een geabonneerde oproepen. Een oproepende geabonneerde, oproeplamp, oproepsignaal.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

Oproepen

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Oproepen``] Eene of meer ligtingen O., haar aanschrijven, dat zij op een' bepaalden tijd in eene bepaalde plaats aanwezig moeten zijn. Dit geschiedt gewoonlijk door de tusschenkomst der gemeentebesturen, terwijl dan die manschappen in detachementen vereenigd, van de hoofdplaatsen hunner provinciën, kan...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0016.htm

oproepen

per marifoon (of andere draadloze verbinding) contact zoeken. Vergelijk: praaien
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=oph

oproepen

bevel of verzoek om ergens naar toe te komen vb: hij werd opgeroepen voor het leger
verzoek om contact op te nemen vb: in de krant stond een oproep om mee te doen aan het spel
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=oproepen
Geen exacte overeenkomst gevonden.