Zoek op

PAK`s

PAK`s zijn polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Deze teerachtige stoffen ontstaan bij onvolledige verbranding van koolstofhoudende materialen zoals hout, fossiele brandstoffen, tabak en levensmiddelen. Tot de PAK`s rekent men enkele honderden verwante stoffen die meestal met een aantal tegelijk voorkomen. Ongeveer 90% van de PAK`s in het mi...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i000028.ht

PAK`s

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen.
Verzamelbegrip voor een groep van enige honderden organische stoffen, waarvan het kankerverwekkende benzo(a)pyreen (BaP) als een van de meest schadelijke wordt beschouwd.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10153

PAK`s

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10165

PAK`s

PAK`s PAK`s zijn polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Deze teerachtige stoffen ontstaan bij onvolledige verbranding van koolstofhoudende materialen zoals hout, fossiele brandstoffen, tabak en levensmiddelen. Tot de PAK`s rekent men enkele honderden verwante stoffen die meestal met een aantal tegelijk voorkomen. Ongeveer 90% van de PAK`s in h...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10517

PAK`s

Afkorting voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Bestaan uit organische verbindingen die bestaan uit gekoppelde aromatische ringen. Komen in vrijwel elk materiaal wel in enige vorm voor. Slecht enkele PAK’s worden genormeerd gezien de mogelijke risico’s voor de menselijke gezondheid.
Gevonden op https://www.fiberplast.nl/kankerverwekkend-rubber-doe-de-gratis-pak-test/
Geen exacte overeenkomst gevonden.