Zoek op

koolwaterstoffen

Moleculen uit de organische scheikunde, opgebouwd uit koolstofatomen (C) en waterstofatomen (H). Bekende voorbeelden zijn methaan (CH4, het belangrijkste bestanddeel van aardgas) en het ringvormige molecuul benzeen (C6H6). Aardolie bestaat in hoofdzaak uit koolwaterstoffen; het feit dat er ook zwavel- of stikstofato...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/

koolwaterstoffen

Verbindingen van uitsluitend koolstof en waterstof, weergegeven door de formule CxHy. De term koolwaterstoffen wordt ook wel gebruikt voor vluchtige organische stoffen in het algemeen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

Koolwaterstoffen

Koolwaterstoffen zijn verbindingen bestaande uit ondermeer koolstof en waterstof; bestanddeel van aardolie, condensaat en aardgas
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Koolwaterstoffen

Organische stoffen, uitsluitend opgebouwd uit koolstof- en waterstofatomen. In de praktijk veel gebruikt als verzamelnaam voor aardolieprodukten. Rubriek(en): Brand, Ongeval Gevaarlijke Stoffen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10655

Koolwaterstoffen

Koolwaterstoffen zijn verbindingen van koolstof (C) en waterstof (H). De eenvoudigste koolwaterstof is methaan (CH4), het hoofdbestanddeel van aardgas en een gas met veel invloed op het broeikaseffect. Ruwe aardolie is samengesteld uit veel verschillende koolwaterstoffen, die in het raffinage-proces worden gescheiden in stoffen als benzine, keros...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i000024.ht
Geen exacte overeenkomst gevonden.