Zoek op

Palatalisatie

Palatalisatie of palatalisering – in iets algemenere zin ook wel verzachting of mouillering genoemd – is een klankverschuiving waarbij de articulatie van een medeklinker meestal onder invloed van een naburige klank verschuift in de richting van het harde verhemelte, het palatum. Deze klankverschuiving is wellicht de meest voorkomende vorm van ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Palatalisatie

palatalisatie

Uit de woordenlijst van de uitspraak; het meer vooraan in de mond uitspreken van een klinker (een -a- wordt dan bv. een -ae-). Palatalisatie van medeklinkers wordt mouillering genoemd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11149
Geen exacte overeenkomst gevonden.