Zoek op

persoon

de persoon zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [pɛrˈson] Verbuigingen:   per|sonen (meerv.) mens Voorbeeld:   `geen toegang voor personen onder de zestien`Synoniem:   iemand © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'persoon' ko...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/persoon

PERSOON

1) Bijvoorbeeld oude kennis van het station 2) Figuur 3) Grammaticale term 4) Hoofd 5) Iemand 6) Individu 7) Kerel 8) Lijf 9) Man 10) Mens 11) Menselijk wezen 12) Mensenkind 13) Personage 14) Persoonlijkheid 15) Pief 16) Schepsel 17) Sinjeur 18) Spraakkunstige term 19) Sterveling 20) Sujet 21) Verschijning 22) Wezen 23) Ziel
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PERSOON/1

Persoon

Een persoon kan zijn: of verwijzen naar: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Persoon

Persoon

[recht] - Een persoon is een juridisch begrip voor een rechtssubject dat op geld waardeerbare vermogensrechten en verplichtingen bezit, of met andere woorden een vermogen heeft. Naar huidig recht is ieder mens tevens een persoon (natuurlijk persoon genaamd). Dit in tegenstelling tot het Romeins recht, volgens hetwelk bepaal...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Persoon_(recht)

Persoon

[taalkunde] - Met de persoon wordt in de taalkunde een grammaticale categorie bedoeld die verwijst naar de rol in de spreeksituatie (spreker, aangesprokene, of geen van beide). Het persoonskenmerk is inherent aanwezig bij woordklassen die verwijzen naar een entiteit, zoals zelfstandige naamwoorden en persoonlijk voornaamwoo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Persoon_(taalkunde)

persoon

•menselijk individu. •een van de drie klassen van de persoonlijk voornaamwoord
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/persoon

Persoon

De grammaticale term `persoon` heeft betrekking op het onderscheid tussen de spreker (eerste persoon), de toegesprokene (tweede persoon) en degene over wie of datgene waarover wordt gesproken (derde persoon). Alle `personen` kunnen zowel enkelvoudig als meervoudig zijn. In de derde persoon enkelvoud wordt bovendien onderscheid in geslacht gemaakt:
Gevonden op http://taaladvies.net/

Persoon

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. en v. (...onen), mensch; in eigen -; ieder; een
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0019.htm

persoon

als grammaticale term: klasse van de persoonlijke voornaamwoorden - Jaar van herkomst: 1576 (Ruijs )
individu - Jaar van herkomst: 1265-1270 (VMNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

persoon

een vorm van voornaamwoord of persoonsvorm die verwijst naar de betrokken "partij"
Het Nederlands onderscheidt drie van dergelijke categorieën:
 • eerste persoon: de spreker(s); ik - wij
 • tweede persoon: de aangesprokene(n); jij - u - jullie
 • derde persoon: de buitens...
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10109

  persoon

  De fundamentele en sociaal-economische mensenrechten zijn gericht op bescherming van de persoon, het individu, tegen de willekeur van machthebbers. In sommige opvattingen van mensenrechten wordt ook de ontplooiing van de persoon benadrukt, zoals in de Duitse grondwet (artikel 2.1): `Ieder heeft recht op de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid...
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

  Persoon

  Drager van rechten en plichten, te onderscheiden in natuurlijk persoon en rechtspersoon.
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

  persoon

  Def.: zelfstandig optredend menselijk wezen
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

  persoon

  mens, individu; grammaticaal begrip (toon de herkomst via de etymologiebank)
  Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/persoon

  persoon

  Voornaamwoorden en persoonsvormen worden gewoonlijk onderscheiden naar persoon: de 1e, de 2e of de 3e persoon. Bijvoorbeeld: eerste persoon: ik, wij tweede persoon: jij, jullie, U derde persoon: hij, zij, het , ze In de zinnen hier onder staan de persoonsvormen (vet) in respectievelijk de 1e, 2e en 3e persoon: Ik denk niet dat wij er nu een bee...
  Gevonden op http://www.let.uu.nl/~nltaal/za/gramma/P/persoon_.HTM

  persoon

  afzonderlijke mens vb: uit hoeveel personen bestaat de groep?
  vijf gulden per persoon [voor elke mens vijf gulden]
  je bent er de aangewezen persoon voor [je bent er het meest geschikt voor]
  de burgemeester in eigen persoon [de burgemeester zelf]
  Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=persoon

  Persoon

  het zelf van de logica en de rede; de eenheid of integriteit van het bewustzijn van de tijd. In die tweede zin is de notie van de persoon verwant met het begrip van de ether.
  Gevonden op http://www.theorderoftime.com/ned/spiritueel/termen.html
  Geen exacte overeenkomst gevonden.