Zoek op

pietas

vroomheid gehoorzaamheid
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Pietas

Pietas was een personificatie van de liefde tot de mensen en van de romeinse deugd Pietas, de staat en de eerbied voor de goden (vroomheid). Ze behoorde tot de di Indigetes. Pietas bevat 3 elementen: Geloof in de Goden, trouw aan het vaderland en respect voor je ouders. Eerst had zij te Rome slechts een klein heiligdom, maar in het jaar 151 v.Chr....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Pietas

Piëtas

Let op: Spelling van 1858 Lat., piëteit, aandacht, vroomheid, kinderlijke liefde; in de taal der schilders, eene Maria, die het ligchaam van haren zoon in haren schoot houdt. In eenen verachtelijken zin, dweeperij. Piëtismus, Piëtisterij, kwezelarij, fijnvroomheid, wonderbekeeringsgeloof, op grond de...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.