Zoek op

plofduiker

populaire benaming voor een duiker, die voor inundatiedoeleinden op snelle wijze kan worden gesloten door het, met behulp van explosieven, doen neerstorten van ballast uit een boven de waterloop in het dijklichaam aangebrachte bak
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10454

Plofduiker

Populaire benaming voor een duiker, die voor inundatiedoeleinden op snelle wijze kan worden gesloten door het, met behulp van explosieven, doen neerstorten van ballast uit een boven de waterloop in het dijklichaam aangebrachte bak.
Gevonden op http://www.forten.info/terminologie/begrippen/p/plofduiker.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.