Zoek op

poëzie

de poëzie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [poweˈzi] gedichten © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'poëzie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. 14 definities op EncycloI.) een l...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/poëzie

POEZIE

1) Dichterij 2) Rijmkunst
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/POEZIE/1

POËZIE

1) Dicht 2) Dichterlijkheid 3) Dichtkunst 4) Dichtmaat 5) Dichttrant 6) Dichtwerk 7) Europese rivier 8) Gedicht 9) Gedichten 10) Genre in de literatuur 11) Italiaanse rivier 12) Kamerpot 13) Literair genre 14) Lyriek 15) Nachtspiegel 16) Ondersteek 17) Waterpot
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/POËZIE/1

Poëzie

Poëzie of dichtkunst (van het Griekse `poiesis`-ποίησις: maken, scheppen, vormen) is een literaire kunstvorm waarin de taal wordt gebruikt om esthetische (bijvoorbeeld muzikale) en evocatieve (bijvoorbeeld beeldende) effecten te bereiken die de eigenlijke betekenis verhevigen, ontkrachten, omlijsten, mede bepalen of in een onverwachte ri.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Poëzie

poëzie

dichtkunst
Jaar van herkomst: 1548 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Poezie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een genre in de literatuur waarbij tekst in de vorm van een gedicht wordt gebracht. Poëzie is eigenlijk een genre dat moeilijk af te bakenen is. Het is niet altijd even duidelijk wanneer iets poëzie genoemd kan worden en wanneer niet. Dit kom...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Poezie

poëzie

kunst van het dichten vb: deze gedichten zijn poëzie
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=poëzie

Poëzie

Dichtkunst: * poëzie heeft een bepaalde regellengte * poëzie heeft vaak rijm * poëzie heeft niet zelden een vast metrum * poëzie maakt bij voorkeur gebruik van beelden en stijlfiguren * poëzie heeft in ieder geval haar eigen ritme, mede bepaald door de regellengte * poëzie is meestal meerduidig: vatbaar voor meerdere zinvolle interpretaties
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/97_Po%EBzie.html

Poëzie

een literaire vorm waar dichters gebruik van maken als ze stemmingsbeelden en gevoelens in het algemeen met weinig woorden weergeven.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10137

Poëzie

Abstract: Zie: kinderpoëzie
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10364

poëzie

literaire vorm, met een aantal uiterlijke kenmerken: korte (niet dóórlopende) regels, ruime bladspiegel, metrum, rijm, informatiedichtheid e.d. Meest gebruikte vorm voor veel lyriek.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10647

poëzie

literaire vorm, met een aantal uiterlijke kenmerken: korte (niet dóórlopende) regels, ruime bladspiegel, metrum, rijm, informatiedichtheid e.d. Meest gebruikte vorm voor veel lyriek.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11147
Geen exacte overeenkomst gevonden.