Zoek op

preadvies

door een daartoe bevoegd persoon of bevoegde groep personen gegeven advies met betrekking tot een te nemen besluit, vooral ten behoeve van een wet- of raadgevend lichaam, een congres, een bestuur e.d.; advies dat voorafgaat aan de besluitvorming over een bepaalde kwestie
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/preadvies

Preadvies

Let op: Spelling van 1858 een voorloopig uitgesproken gevoelen of raad, betreffende de eene of andere zaak, door één of meer personen. Zoo plagten onder anderen de voormalige staten van Holland elkander schriftelijk preadvies mede te deelen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

preadvies

advies dat voorafgaat aan de behandeling van de zaak vb: in het preadvies is de beste oplossing al aangegeven
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=preadvies
Geen exacte overeenkomst gevonden.