Zoek op

productiefunctie

arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling: geeft het verband tussen de hoogte van de productie en de ingezette productiefactoren. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=productiefunctie

Productiefunctie

Technische functie die de maximale productie weergeeft die met een bepaalde hoeveelheid arbeid en kapitaal mogelijk is.
Gevonden op https://www.finler.nl/productiefunctie/

Productiefunctie

In de micro-economie en meer speciaal de theorie van de economische groei is een productiefunctie een functie die de output van een bedrijf, een bedrijfstak of een gehele economie specificeert voor alle combinaties van productiefactoren (inputs). De productiefunctie incorporeert een technologische relatie, die is gebaseerd op de waargenomen huidig...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Productiefunctie

productiefunctie

De rol die een gebied speelt als gelet wordt op de agrarische productie van grondstoffen en-of goederen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

Productiefunctie

wat levert ons de natuur: aan de oppervlakteÞvoedsel, in de diepteÞdelfstoffen, in de hoogte Þ zuivere lucht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10213

productiefunctie

geeft het verband tussen de hoogte van de productie en de ingezette productiefactoren. De productiefactor die uiteindelijk de hoogte van de productie bepaalt, wordt de knelpuntfactor genoemd.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip06.htm

productiefunctie

geeft het verband tussen de hoogte van de productie en de ingezette productiefactoren. De productiefactor die uiteindelijk de hoogte van de productie bepaalt, wordt de knelpuntfactor genoemd.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.