Zoek op

profijtbeginsel

algemeen overheid: De overheid laat gebruikers een bijdrage betalen voor het gebruik van een overigens gesubsidieerd goed ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=profijtbeginsel

profijtbeginsel

ondernemingsrecht: winstbeginsel. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=profijtbeginsel

profijtbeginsel

ondernemingsrecht: winstbeginsel. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/profijtbeginsel

profijtbeginsel

Het baseren van belastingen en eigen bijdragen op de mate waarin burgers profijt hebben van daarmee bekostigde publieke voorzieningen. Voorbeelden van belastingen en eigen bijdragen die op het profijtbeginsel zijn gebaseerd: motorrijtuigenbelasting , collegegeld en bibliotheekbijdragen. Zie ook draagkrachtbeginsel en inkomensprijzen .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/profijtbeginsel

profijtbeginsel

profijtbeginsel zelfst.naamw. [politiek] beginsel dat inhoudt dat de openbare voorzieningen zo veel mogelijk betaald moeten worden door degenen die er profijt van hebben Bron: Wikiwoordenboek - profijtbeginsel. SpellingCorrect gespeld: 'profijtbeginsel' komt voor in de Woordenlijst Nederl...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/profijtbeginsel

Profijtbeginsel

Het profijtbeginsel is een belangrijke gedachte uit de leer over de openbare financiën. De overheid produceert allerlei goederen en diensten, zoals openbaar vervoer of gezondheidszorg. De overheid kan deze goederen gratis verstrekken. Het nadeel van gratis verstrekken is dat de consument niet wordt gedwongen tot een eigen afweging over het nut va...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Profijtbeginsel

profijtbeginsel

Onder het profijtbeginsel verstaan we het feit dat de gebruiker van een bepaalde overheidsdienst daarvoor zelf een directe bijdrage betaalt. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/profijtbeginsel.

profijtbeginsel

houdt in dat als iemand wat meer van de overheid profiteert, men ook iets meer belasting mag betalen. Dit beginsel ligt ten grondslag aan de retributies. Voorbeelden zijn de motorrijtuigenbelasting, omroepbijdrage, paspoortleges, school- en collegegeld, reinigingsrechten, etc.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip09.htm

profijtbeginsel

houdt in dat als iemand wat meer van de overheid profiteert, men ook iets meer belasting mag betalen. Dit beginsel ligt ten grondslag aan de retributies. Voorbeelden zijn de motorrijtuigenbelasting, omroepbijdrage, paspoortleges, school- en collegegeld, reinigingsrechten, etc. (uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

profijtbeginsel

[Nederlands] principe dat de kosten van de overheidsdiensten in rekening worden gebracht aan de gebruikers
Gevonden op https://quizlet.com/120465849/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.