Zoek op

quarantaine

Afzondering. Vroeger een meestal veertig dagen durend gedwongen verblijf op een afgezonderde plaats, bijvoorbeeld voor de bemanning van een schip, wanneer werd vermoed dat aan boord een besmettelijke ziekte heerste. De in de Nederlandse wet vastgelegde quarantaineperiode in geval van besmetting met bijvoorbeeld cholera of tyfus is nu nog maar enkel...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/levenswetenschappen-en-geneeskunde/quar

quarantaine

de quarantaine zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [karɑnˈtɛ:nə] afzondering om besmetting te voorkomen Voorbeeld:   `een paar weken in quarantaine moeten` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'quarantaine' komt voor in de Woordenlijst Nederl...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/quarantaine

QUARANTAINE

1) Afzondering 2) Afzondering van besmette personen 3) Gedwongen wachttijd 4) Inrichting voor besmettelijke ziekten 5) Opvangplaats voor besmettelijke ziekten
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/QUARANTAINE/1

Quarantaine

Quarantaine: quaranta giorni (veertig dagen), is een van origine medische term die afkomstig is uit het Italiaans en die ziet op het afschermen van risicobronnen ter vermindering van verspreiding van een infectie. ==Quarantaine in de medische wereld== Dit is het apart doen houden van mensen en dieren voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld voordat ze...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Quarantaine

Quarantaine

[verhalenbundel] - Quarantaine is een autobiografische verhalenbundel van G.L. Durlacher. Hij ontving daarvoor in 1994 de AKO Literatuurprijs. Het verbindend element in de verhalenbundel is het multifunctionele barakkenkamp Kamp Westerbork. ==Verhalen== === Gabel === Heinz, Beate en Gerhard Gabel worden op 4 september 1944 ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Quarantaine_(verhalenbundel)

quarantaine

•tijdelijke afzondering van personen, dieren of zaken die besmet zouden kunnen zijn met ziektekiemen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/quarantaine

Quarantaine

Let op: Spelling van 1914 De kinderpokken, meermalen door slavenschepen aangebracht (zie EPIDEMIEËN) gaven in Suriname reeds spoedig aanleiding tot het nemen van quarantaine-maatregelen. Hartsinck (1770, II, 914) zegt van de pokken-epidemieën sprekende:...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

Quarantaine

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. ligdagen, proefdagen (vroeger 40 in getal) van schepen, reizigers of waren die uit vreemde plaatsen komen waar besmettelijke ziekten heerschen of die daarvan verdacht gehouden worden; (ook) de inrichting -, de plaats waar zulke reizigers of voorwerpen gedurende die dagen eich moeten bevinden.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0020.htm

Quarantaine

Nederlandsche handelswoorden uit het Frans (1914): veertigtal; ligtijd voor schepen, die uit een besmette haven komen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02/ginn001hand02_005.htm

quarantaine

afzondering
Jaar van herkomst: 1664 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Quarantaine

Let op: Spelling van 1858 de proef- of legtijd voor schepen, scheepsvolk en reizigers, die van plaatsen komen, welke men van pest verdenkt, en welke tijd vroeger op 40 dagen was bepaald; ook de inrigting, waar dese proeftijd moet gehouden worden
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

quarantaine

isoleren van dieren of mensen, om besmetting van besmettelijke ziekten te voorkomen
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

quarantaine

tijdelijke afzondering van personen, dieren of zaken die besmet zouden kunnen zijn met ziektekiemen; plaats, inrichting waar iets of iemand afgezonderd met blijven
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

quarantaine

afzondering
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Quarantaine

Isolatie..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

Quarantaine

Korter of langer gedwongen verblijf op een afgezonderde plaats van schepen die uit besmette gebieden komen of mensen met een besmettelijke ziekte aan boord hebben.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10827

quarantaine

Def.: korter of langer gedwongen verblijf op een afgezonderde plaats van schepen die uit besmette gebieden komen of mensen met een besmettelijke ziekte aan boord hebben.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Quarantaine

In afzondering reizigers en (huis)dieren die niet aan de inentingseis om een bepaalde landsgrens te passeren voldoen, moeten soms op medische gronden enige tijd in afzondering verblijven
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

quarantaine

afzondering ter voorkoming van besmetting
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

Quarantaine

In quarantaine betekent dat men alle middelen toepast om te verhinderen dat een besmettelijke ziekte bij mens of dier, een gebied binnendringt. Hiervoor is afzondering vaak noodzakelijk. In de twaalfde eeuw brachten kruisvaarders onbedoeld de besmettelijke ziekte lepra naar West-Europa. Deze mensen, die vaak ernstig misvormd waren, werden buiten de...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Quarantaine

quarantaine

afzondering (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/quarantaine

Quarantaine

Quarantaine staat voor: Van quarante, Frans voor 40. Oorspronkelijk het voor een gedwongen verblijf van minstens veertig dagen bestemd gedeelte van die havens, waar schepen aankwamen uit landen waar besmettelijke ziekten heersten of konden heersen. Het oudst bekende voorschrift werd uitgevaardigd in 1347 in Venetië, om het overbrengen van de buile...
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/algemeen/quarantaine

Quarantaine

De Quarantaine, gelegen op de westpunt van het eiland, ontleent zijn naam aan de inrichting waar in de 19e eeuw zieke schepelingen en besmette goederen in quarantaine werden gehouden. Op Wieringen werd de inrichting omgedoopt tot `de pesthuizen`. Na korte tijd nog als munitiedepot te hebben gediend zijn de gebouwen in het begin van de 20e eeuw ges...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i000945.ht

quarantaine

[Nederlands] gedwongen afzondering (bv. bij besmettingsgevaar)
Gevonden op https://quizlet.com/5633876/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.