Zoek op

rampenplan

plan van maatregelen, procedures en een verdeling van verantwoordelijkheden dat wordt toegepast bij een ramp. Bijv. een ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/rampenplan

rampenplan

rampenplan zelfst.naamw. een door een overheid of organisatie beschreven methodiek die gehanteerd moet gaan worden na het optreden van een ramp Bron: Wikiwoordenboek - rampenplan. SpellingCorrect gespeld: 'rampenplan' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/rampenplan

RAMPENPLAN

1) Noodplan 2) Op schrift gezette handelingswijze bij onheil
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RAMPENPLAN/1

Rampenplan

Een gemeentelijk organisatieplan waarin is aangegeven hoe in het geval van een ramp, of een dreigende ramp gehandeld dient te worden om tot een doelmatige bestrijding van de ramp en de gevolgen daarvan te komen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10186

Rampenplan

De overheid is verplicht voor een kerncentrale evenals voor iedere andere groot-technische installatie --- chemische fabriek, raffinaderij, opslagterrein van tanks --- en eveneens in geval van natuurrampen een gevarenbestrijdingsplan en een rampenplan gereed te hebben. Naar gelang de plaatselijke omstandigheden kan zo'n plan evacuatiemaatregelen vo...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10691
Geen exacte overeenkomst gevonden.