Zoek op

rechter

staatsrecht: persoon die als ambt het beslechten van rechtsgeschillen heeft, persoon die deel uitmaakt van een rechtbank. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=rechter

rechter

staatsrecht: rechtspreker bij het gerecht. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/rechter

rechter

I de rechter zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ˈrɛxtər] Verbuigingen:   rechter|s (meerv.) iemand die als beroep bij een rechtbank onderzoekt of een verdachte schuldig is en zo nodig een straf oplegt Voorbeeld:   `kantonrechter`naar de rechter stappen ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/rechter

RECHTER

1) Alcalde 2) Ambtenaar 3) Ambtsdrager die op grond van wettelijke bepalingen recht spreekt 4) Befdrager 5) Beoordelaar 6) Beroep 7) Deel van een rechtbank 8) Getabberd persoon 9) Iemand die een vonnis wijst 10) Judex 11) Juridisch beroep 12) Jurist 13) Kadi 14) Lange plank 15) Magiestraat 16) Magistraat 17) Meester in de rechten 18) Minder krom 19...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RECHTER/1

Rechter

Een rechter is iemand die rechtspreekt. Meestal wordt met het woord rechter een magistraat van de rechterlijke macht bedoeld. De rechter is wettelijk verplicht een oordeel uit te spreken over een concreet geschil, dat hem voorgelegd wordt. Daarbij houdt de rechter rekening met: Voor de consumenten van het recht is het belangrijk te weten dat het r...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechter

rechter

•persoon die rechtspreekt, persoon die een oordeel velt.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/rechter

rechter

lid van een rechtbank - Jaar van herkomst: 1240 (Bern. )
tegenover linker - Jaar van herkomst: 1240 (Bern. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Rechter

Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - Een door de regering voor het leven benoemd onafhankelijk persoon die in rechtszaken oordeel velt.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bstaats.htm

Rechter

Onafhankelijk ambtsdrager die op grond van wettelijke bepalingen recht spreekt
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10201

rechter

Een rechter in een strafproces moet actief op zoek gaan naar de waarheid. Hij moet tijdens de strafzitting ‘de overtuiging bekomen’ dat het strafbare feit door deze dader op deze manier is gepleegd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Rechter

Rechter, de rechter maakt in de rechtbank een uitspraak over de echtscheiding.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10788

Rechter

Algemene benaming voor onafhankelijk ambtsdrager die op grond van wettelijke bepalingen recht spreekt
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Rechter

Functie die bekleed kon worden door een koning, een oudste, een priester of een legeraanvoerder.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11071

Rechter

De rechter is onderdeel van de rechterlijke macht en dient ingevolge artikel 11 van de Wet algemene bepalingen recht te spreken. De rechter komt in Nederland voor bij verschillende rechterlijke instanties, namelijk bij de rechtbank, het gerechtshof en bij de Hoge Raad. De rechter wordt na zijn opleiding voor het leven benoemd en valt met zijn beroe...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Rechter

rechter

lid van een rechtbank (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/rechter1

rechter

wie verdachten moet beoordelen en straffen vb: de rechter vond dat hij geen straf verdiende
eigen rechter spelen [zelf wraak nemen op iemand]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=rechter

Rechter

De rechter is een persoon die rechtspreekt in een rechtbank. Deze persoon zal jouw zaak behandelen als je er niet samen uit kunt komen of je als volgens de wet een verzoekschrift moet indienen bij de rechtbank. Bijvoorbeeld een echtscheidingsverzoek. Verschillende rechters Er zijn verschillende categorieën rechters ‘in eerste aanleg’ (dus bij ...
Gevonden op https://www.overeenkomsten.nl/uitleg/rechter/
Geen exacte overeenkomst gevonden.