Zoek op

recognitie

rechtswetenschap: erkenning van rechtswege in een bepaalde kwaliteit (bv. als huurder, als pachter) (Van Dale). ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=recognitie

recognitie

rechtsgeschiedenis: nog steeds in ambtelijke kringen gebruikte benaming uit de 16e-17e eeuw voor de periodieke betaling ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/recognitie

RECOGNITIE

1) Belasting 2) Erkenning 3) Gerechtelijke erkenning 4) Gerechtelijke erkenning van echtheid 5) Heffing 6) Rechtserkenning
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RECOGNITIE/1

recognitie

gerechtelijke erkenning van iets voor datgene waarvoor het uitgegeven wordt
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Recognitie

Let op: Spelling van 1858 de navorsching eener zaak; ook een herhaald onderzoek, eene herhaalde bezigtiging; insgelijks dankbaarheid, vergelding voor ontvangene diensten, eene wederdienst: verder erkentenis, bekentenis; de geregtelijke handeling, wanneer iemand eene oorkonde voorgelegd wordt, dat hij de...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

recognitie

1 gerechtelijk erkenning 2 bedrag dat op gezette tijden wordt gevorderd c.q. betaald ter erkenning van een recht 3 geld dat de erfpachter of gebruiker aan e grondeigenaar betaalt en waarmee hij diens eigendomsrecht erkent.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10439

recognitie

erkenning (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/recognitie
Geen exacte overeenkomst gevonden.