Zoek op

reductie

Chemisch proces dat het tegenovergestelde is van oxidatie . In een hoogoven wordt ijzererts (oxiden zoals Fe2O3) gereduceerd tot ijzer (Fe); de Fe3+-ionen in het erts nemen hierbij elektronen op en gaan over in neutrale Fe-atomen.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/

reductie

de reductie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [rə'dʏksi] Verbuigingen:   reductie|s (meerv.) vermindering van de prijs Voorbeeld:   `Met een railactief-kaart krijg je reductie op elke treinkaartje buiten de spits.`Synoniem:   korting © Kernerm...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/reductie

REDUCTIE

1) Afname 2) Aftrek 3) Beperking 4) Desoxydatie 5) Handelsterm 6) Herleiding 7) Inkorting 8) Korting 9) Methode 10) Prijsverlaging 11) Prijsvermindering 12) Scheikundige herleiding, vermindering 13) Soort methode 14) Tarra 15) Terugvoering 16) Terugvoering tot een vorige vorm 17) Verlaging 18) Vermindering
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/REDUCTIE/1

Reductie

Reductie is het proces waarbij elektronen worden opgenomen.
Gevonden op http://home.kpn.nl/b1beukema

Reductie

terugvoering, vermindering, verkleining. ==Economie== == Natuurwetenschappen == ==Wiskunde== ==Geschiedenis== ==Overig== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Reductie

Reductie

[filosofie] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Reductie_(filosofie)

Reductie

[kegelsnede] - De reductie van een kegelsnede behelst het draaien en-of verschuiven van het xy-assenkruis zodat de vergelijking van de kegelsnede tot een eenvoudige en herkenbare standaardvorm wordt herleid. Eerst wordt indien nodig de rotatie uitgevoerd, een bewerking die gebaseerd is op eigenwaarden en eigenvectoren. Daar...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Reductie_(kegelsnede)

Reductie

[missie] - Een reductie (Spaans (meervoud): Reducciones de Indios, Reducciones of Congregacíones) is een benaming voor een door missionarissen gestichte nederzetting voor de inheemse bevolking van een gebied. In een reductie werden indianen bijeengebracht. De missionarissen trachtten op die manier te voorkomen dat de india...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Reductie_(missie)

Reductie

[muziek] - Reductie (letterlijk `terugvoeren, vermindering`) betekent in de muziek een bewerking voor een (beduidend) kleinere bezetting, vaak zelfs tot klavier-solo. == Voor- en nadelen == Hoewel daarmee uiteraard een verlies aan coloratuur en complexiteit gepaard gaat, zijn er belangrijke pragmatische voordelen voor de co...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Reductie_(muziek)

Reductie

[scheikunde] - Reductie is het scheikundige proces waarbij een deeltje elektronen opneemt. == Redoxreactie == Elektronen opnemen betekent dat er "ergens" elektronen vandaan moeten komen. Elektronen komen in een (waterige) oplossing nooit "los" voor. Als er dus elektronen "ergens" vandaan komen, betekent het dat een ander de...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Reductie_(scheikunde)

reductie

• [medisch] scheikundige herleiding, vermindering.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/reductie

reductie

vermindering
Jaar van herkomst: 1504 (HWS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

reductie

engelse vertaling: reduction
Groepen: redoxreactie
1. Halfreactie die deel uitmaakt van een redoxreactie. Bij deze reactie neemt een atoom, molecuul of ion elektronen op, en wordt gereduceerd :
OX 1 + x e - --> RED 1
Een ezelsbruggetje is dat `reductie` ook `minder worden` betekent. En in dit geval wordt de lading van het atoom, molecuu...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10518

reductie

scheikundige herleiding
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

reductie

wet. verklaring waarbij een fenomeen beschreven wordt in termen van onderliggende, meer elementaire (basis fysiologische) processen. Men probeert gedrag te verklaren vanuit generalisatie en reductie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10745

reductie

Def.: een chemische reactie waarbij ionen elektronen opnemen om hun positieve valentie te verlagen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Reductie

Vermindering door verdamping.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10942

Reductie

Reductie kan meerdere betekenissen hebben. Het kan staan voor een scheikundige herleiding, maar ook een ander woord zijn voor vermindering. Het Latijnse reductionem is de term waar reductie van is afgeleid. Dit betekent terugvoering. In de scheikundige betekenis is een reductie een herleiding van een scheikundige formule. Simpel gezegd worden door ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Reductie

reductie

vermindering (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/reductie

Reductie

Engels:Reduction scheikundige herleiding, vermindering
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/r

Reductie

Een chemische reactie waarbij ionen elektronen opnemen om hun positieve valentie te verlagen.
Gevonden op http://www.lenntech.nl/water-begrippenlijst.htm

reductie

terugbrengen tot een lager peil, een kleiner aantal vb: er is bij dat bedrijf sprake van een reductie van het aantal banen
lager maken van de prijs vb: als je twee artikelen koopt, krijg je reductie
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=reductie

Reductie

[Nederlands] Vermindering, terugdringing
Gevonden op https://quizlet.com/101432536/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.