Zoek op

redundantie

de redundantie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [redʏn'dɑn(t)si] Verbuigingen:   redundantie|s (meerv.) het overbodig zijn van bepaalde dingen Voorbeeld:   `redundantie van gegevens, informatie` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 're...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/redundantie

REDUNDANTIE

1) Overtollige woordenstroom 2) Overtolligheid 3) Overvloedigheid 4) Woordovertolligheid 5) Zinledige woordenvloed
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/REDUNDANTIE/1

redundantie

(ITIL Service-ontwerp) Het gebruik van een of meer configuratie items voor fouttolerantie. Het begrip redundantie betekent ook verouderd, of overbodig.
Gevonden op http://exin.vanharen.net/Player/eKnowledge/itildutchglossary.pdf

Redundantie

Het overbodig-zijn van de vermelding van bepaalde fonologische, syntactische, semantische kenmerken. Redundantie-regel: Als men een bepaald segment in een bepaald woord heeft gespecificeerd, dan is de specificatie van een onmiddellijk aangrenzend segment redundant voorzover hij onder woorden gebracht kan worden in een regel die voor een aantal woor...
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_r.htm

Redundantie

Redundantie (Latijn: redundare, overstromen) is het meer dan benodigd (in overvloed) voorkomen van iets. Zo kan een apparaat zijn uitgevoerd met meervoudig aanwezige onderdelen, zodat het geheel goed blijft functioneren wanneer één of meer onderdelen defect raken of verloren gaan. Ook kunnen gegevens redundant (dubbele of drievoudige back-up) wo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Redundantie

Redundantie

[cryptografie] - Het principe van redundantie houdt in dat de ontvanger het bericht kan controleren op correctheid door er simpelweg naar te kijken. Dit is alleen mogelijk als het originele bericht extra informatie (de redundante informatie) bevat, die verder niet nodig is om het originele bericht te begrijpen. In de crypto...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Redundantie_(cryptografie)

Redundantie

[informatietheorie] - Redundantie in de informatietheorie is een maat voor het aantal overbodige tekens dat een boodschap bevat. Het begrip is dan ook nauw verband met het woord redundant, wat overbodig betekent. Het blijkt logisch dat men voor technische toepassingen de redundantie probeert te minimaliseren. Zo wil men bij...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Redundantie_(informatietheorie)

redundantie

overmaat aan informatie dan minimaal nodig is om te verstaan
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/r.html

Redundantie

Lett: Overtolligheid. Meer informatie versturen dan strikt nodig is.
We gebruiken redundantie vooral bij digitale systemen voor het versturen of vastleggen van informatie. Als je dat op een slimme manier doet kan de informatie veel betrouwbaarder overgebracht worden. Bij de muziek-CD wordt bijv. minder dan 10 % extra informatie meegestuurd, ma...
Gevonden op http://www.breem.nl/fldbgr/

redundantie

Term uit de stijlleer voor een vorm van herhaling bestaande uit het geven van niet strikt noodzakelijke uitweidingen. Redundant taalgebruik dient veelal als hulpmiddel voor de begrijpelijkheid in mondelinge en schriftelijke exposés. Redundantie kan de vorm hebben van ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Redundantie

Let op: Spelling van 1858 overvloed, overmaat, overtolligheid. Redunderen, overvloeijen; in overvloed zijn
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Redundantie

Abstract: Mate waarin zaken worden toegelicht, uitgelegd en herhaald in een tekst.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10364

Redundantie

In de informatietheorie betekent deze term het beschikbaar zijn van op zichzelf overbodige elementen in een bericht, die geen extra informatie leveren maar alleen de beoogde basis-informatie ondersteunen. In de reactortechniek worden alle gemeten waarden die voor de technische veiligheid van belang zijn, bijvoorbeeld de neutronenfluxdichtheid in de...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10691

redundantie

[Management-en-organisatie] overtolligheid of overbodigheid in de communicatie
Gevonden op https://quizlet.com/98857563/management-en-organisatie-begrippen-hoofdstuk-
Geen exacte overeenkomst gevonden.