Zoek op

Regelstaven

Met regelstaven, opgebouwd uit sterk neutronenabsorberende materialen zoals borium, cadmium of hafnium, wordt: het vermogen van de reactor geregeld, de neutronenfluxverdeling in de reactorkern zodanig beïnvloed dat een gelijkmatige opbrand van de splijtstof over de reactorkern wordt verkregen, het kernsplijtingsproces geheel stopgezet. De regelsta...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10691
Geen exacte overeenkomst gevonden.