Zoek op

regresrecht

verbintenissenrecht: recht van de hoofdelijk aangesproken schuldenaar om (gedeeltelijke) terugbetaling te eisen van zijn ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=regresrecht

regresrecht

verbintenissenrecht: recht van een persoon die een schuld heeft betaald om die schuld geheel of gedeeltelijk op andere personen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=regresrecht

regresrecht

verbintenissenrecht: recht van de hoofdelijk aangesproken schuldenaar om (gedeeltelijke) terugbetaling te eisen van zijn ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/regresrecht

REGRESRECHT

1) Regres
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/REGRESRECHT/1

Regresrecht

recht om terug te vorderen wat iemand heeft betaald voor een ander, bijvoorbeeld voor een hoofdelijke medeschuldenaar
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/R

Regresrecht

Recht van verhaal. Het regresrecht is het recht om terug te vorderen wat iemand voor een ander betaald heeft, bijvoorbeeld voor een hoofdelijke medeschuldenaar. Zie ook `Revindicatie`, `Risques des recours`, `Subrogatie`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Regresrecht

Het regresrecht is het recht van de houder van een wisselbrief of circulaire cheque om bij niet voldoening van de verschuldigde sommen, door de betrokkene vereffening te vragen, aan één van de voorgaande houders die in se hoofdelijk aansprakelijk zijn. Personen die van het regresrecht wensen gebruik te maken hebben het recht om het bedrag van de ...
Gevonden op https://www.encyclopex.com/regresrecht/
Geen exacte overeenkomst gevonden.