Zoek op

regressie

Terugtrekken van de zee. Een verschijnsel dat bijvoorbeeld optreedt in een ijstijd wanneer een groot deel van de neerslag in de vorm van sneeuw op het aardoppervlak aanwezig is.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/aarde-weer-en-klimaat/regressie

regressie

Terugkeer naar een kinderlijker ontwikkelingsstadium om actuele conflicten en spanningen uit de weg te gaan. Wordt dan gerekend tot een van de afweermechanismen .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/psychologie-en-sociologie/regressie

regressie

regressie zelfst.naamw. achteruitgang. statistiek het schatten van de parameters van een model dusdanig dat zij een verliesfunctie zoals de som van de kwadraten van afwijkingen van de gemeten waarden in ieder punt zo klein mogelijk maken Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'regre...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/regressie

Regressie

De herinvoering van een eerder uitgestoten consonant of invoering van een andere consonant in de plaats daarvan. De stijlfiguur waarbij een meervoudig begrip nog eens wordt herhaald en verklaard door de opsomming van de bestanddelen. Bijvoorbeeld: `Het bos is verdwenen De ene helft van de bomen is afgebrand en de andere helft gekapt.`
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_r.htm

regressie

•achteruitgang. • [statistiek] het schatten van de parameters van een model dusdanig dat zij een verliesfunctie zoals de som van de kwadraten van afwijkingen van de gemeten waarden in ieder punt zo klein mogelijk maken.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/regressie

Regressie

Een zeewaartse verschuiving van de kustlijn.
Gevonden op http://s07.static-shell.com/content/dam/shell/static/nam/downloads/pdf/mer/

Regressie

naar het onderbewuste terug gaan, in het verleden soms tot in vorige levens.
Gevonden op http://www.alleshelder.nl/watis/Aura.htm

regressie

teruggang
Jaar van herkomst: 1898 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

regressie

Een zeewaartse verschuiving van de kustlijn.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_geolog.htm

regressie

Zeewaartse verschuiving van de kustlijn, die optreedt bij een zich terugtrekkende zee.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

Regressie

Tijdens een regressiefase neemt de invloed van de zee in het kustgebied af. Langs de kust kan dan op grote schaal veen ontstaan.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_stedge.htm

regressie

achteruitgang, terugkeer naar een vorig stadium
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Regressie

Regressie is het terugtrekken van de zee ten opzichte van het land als gevolg van zeespiegeldaling en-of bodemstijging
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

regressie

Zeewaartse verschuiving van de kustlijn, die optreedt bij een zich terugtrekkende zee.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Regressie

Regressietherapie houdt in: het verleden naar boven halen. Het idee achter deze werkwijze is dat gebeurtenissen die zich vroeger voordeden, nog altijd een invloed op ons huidig gedrag, situaties en problemen uitoefenen. Door oude ideeën, pijnen, trauma`s en gebeurtenissen terug in de herinnering te brengen en te ontladen (diepgaand bekijken zodat ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10343

Regressie

De terugtrekking van de zee ten opzichte van het land en de veranderingen die hieruit voortvloeien.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10382

regressie

Letterlijk: teruggaan. Hier: herbeleven van eerdere ervaringen die ten grondslag liggen aan huidige problemen en eigenheden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10436

Regressie

teruggang. Achteruitgang.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10729

regressie

achteruitgang
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Regressie

Tijdens een regressiefase neemt de invloed van de zee in het kustgebied af. Langs de kust kan dan op grote schaal veen ontstaan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

regressie

Def.: de richting van een functie tussen verschillende verschijnselen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

regressie

terugval-terugkeer
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10954

regressie

teruggang (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/regressie

Regressie

Synoniem: regressie-analyse
Analyse van waarnemingen om te onderzoeken of en hoe een continue variabele door een andere continue variabele wordt verklaard of voorspeld.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.