Zoek op

Regret

Let op: Spelling van 1858 Fr., leedwezen, berouw, spijt; à regret, ongaarne. Regretteren, betreuren, beklagen; terug wenschen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.