Zoek op

rentmeester

rechtsgeschiedenis: soort belastingontvanger in de Middeleeuwen. De taak van de landsheerlijke ~ bestond vnl. uit het innen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/rentmeester

rentmeester

verbintenissenrecht: persoon die de financiële zaken van een ander beheert. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/rentmeester

rentmeester

de rentmeester zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   ['rɛntmestər] Verbuigingen:   rentmeester|s (meerv.) iemand die het financiële en zakelijke beheer voert over onroerende goederen van iemand anders © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'rentme...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/rentmeester

RENTMEESTER

1) Administrateur 2) Beheerder 3) Beheerder van een landgoed 4) Beheerder van landgoed 5) Beheerder van onroerend goed 6) Beroep 7) Controleur 8) Gaarder 9) Goed beheerder 10) Inspecteur 11) Intendant 12) Meier 13) Ontvanger 14) Ontvanger van pachten 15) Opzichter 16) Rendant 17) Rendante 18) Trezorier
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RENTMEESTER/1

rentmeester

iemand die voor zijn beroep het zakelijke en in het bijzonder het financiële beheer voert over niet aan hem toebehorende vermogensbestanddelen (meestal onroerende goederen in particulier bezit); financieel beheerder; administrateur; ook: de functie of titel van rentmeester Vaak in historiserend verband.
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/rentmeester

Rentmeester

[beroep] - Een rentmeester beheert goederen, in het bijzonder het onroerend goed van een eigenaar. Deze eigenaar kan zowel een particulier als een private of publieke rechtspersoon zijn. De moderne rentmeester is een breed opgeleide vastgoeddeskundige en een echte vakman. Naast beheer adviseren rentmeesters op het gebied va...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rentmeester_(beroep)

Rentmeester

Vroeger inde een rentmeester de pachten van agrarische percelen. Een rentmeester is tegenwoordig een vastgoeddeskundige op het gebied van beheer van panden, veilen van zakelijk vastgoed en taxaties. Ook heeft een moderne rentmeester kennis van grondzaken als bodumvervuiling, grondbeleid en erfpachten, overdracht van eigendom bedrijfs onroerend goed...
Gevonden op http://www.bedrijfspand.com/vastgoed-begrip/rentmeester/

rentmeester

Rentmeester waren tussenpersonen voor de adellijke heren. Rentmeesters inden de renten, hueren en pachten. Dit deden zij meestal op uiterst wrede manier. Zij staken grote hoeveelheden van het geld in eigen zak, in plaats van het geld af te dragen aan de adel. Rentmeesters werden vaak zo rijk dat de adel landgoed moest verkopen aan de rentmeesters. ...
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_italie.htm

Rentmeester

Functionaris die de administratie van en het beheer over een rentambt voerde.
Drenthe kende drie rentambten: dat van de landsheerlijke domeingoederen en die van de geseculariseerde goederen van de voormalige kloosters Dikninge en Assen. De rentambten waren omstreeks 1600 aan de Landschap Drenthe gekomen. De rentmeesters stonden in dienst van de...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Rentmeester
Geen exacte overeenkomst gevonden.