Zoek op

repatriëring

vreemdelingenrecht: het terugvoeren van een persoon naar het land van herkomst; hierbij wordt getracht dat het ook in het ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/repatriëring

Repatriëring

Terugkeren naar het geboorteland, om daar begraven te worden.
Gevonden op http://uitvaartverzekeringwijzer.net/begrippenlijst/

repatriëring

Het doen terugkeren van vreemdelingen naar hun vaderland (Lat: patria). Oorlogsvluchtelingen worden na de beëindiging van het conflict in de regel in grote getale gerepatrieerd. Een der eersten die zich, na de Eerste Wereldoorlog, voor systematische repatriëring inzette was Fridtjof Nansen. Asielzoekers zijn, soms tegen hun wil, gerepatrieerd wan...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

REPATRIËRING

naar het land van verblijf terugbrengen van een zieke, gekwetste of dode persoon. Dit kan zowel naar een ziekenhuis of het thuisadres zijn.
Gevonden op http://www.euroreizen.be/infopagina/woordenboek.htm

Repatriëring

Naar het vaderland (Nederland) terugbrengen
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Repatriëring

De migratie van ca. 290.000 Nederlandse repatrianten (waaronder ca. 100.000 van Europese en ca. 200.000 van Europees-Aziatische afkomst) van Indonesië naar Nederland in de periode 1945-1969. De Nederlandse regering voerde tot 1955 een ontmoedigingsbeleid door o.a. als eis te stellen dat men z'n Nederlanderschap moest bewijzen. Na 1955 werd t.a.v. ...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10793
Geen exacte overeenkomst gevonden.