Zoek op

repolarisatie

ontlading en herlading van de cellen
Gevonden op http://biologiepagina.nl/Vwo5/Zenuwstelsel/begrippenlijst.htm

repolarisatie

Repolarisatie is het terugkeren naar de rustpotentiaal, na doortocht van een impuls doorheen de celmembraan van een zenuwcel. Dit gebeurt door het uitstoten van K+-ionen doorheen K-spanningskanalen in de celmembraan.
Gevonden op http://nl.wikibooks.org/wiki/Verklarende_woordenlijst_biologie_voor_het_sec

repolarisatie

Het verschijnsel dat de binnenzijde van het celmembraan van een zenuwcel weer negatief wordt ten opzichte van de buitenzijde.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

Repolarisatie

Na overschrijden van de drempelpotentiaal klapt het Na-kanaal even helemaal open waarna het volledig sluit. Op hetzelfde moment van het dichtklappen van de Na-kanalen openen zich even kortstondig K-kanalen waardoor een massale uitstroom van K+ ontstaat en de membraan opnieuw gepolariseerd wordt. (= repolarisatie)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/nol.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.