Zoek op

Rijksrecherche

staatsrecht: opsporingsdienst die rechtstreeks onder het Openbaar Ministerie valt. De Rijksrecherche verricht onder meer ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/Rijksrecherche

Rijksrecherche

De Rijksrecherche is in 1897 opgericht en heeft in de Nederlandse rechtsstaat een bescheiden maar markante rol. Zij is onderdeel van de Nederlandse politie maar valt onder de verantwoordelijkheid van het College van procureurs-generaal. De Rijksrecherche doet strafrechtelijk feiten- en opsporingsonderzoek naar corruptie bij overheidsorganen. == In...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksrecherche

Rijksrecherche

Opsporingsdienst die rechtstreeks onder het Openbaar Ministerie valt. De Rijksrecherche verricht onder meer onderzoek naar corruptie en misstanden bij de overheid en naar mogelijke strafbare feiten bij de politie zelf
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10201

Rijksrecherche

Politie-organisatie die zich bezighoudt met het onderzoek en opsporing van strafbare handelingen van politiebeambten en justitieambtenaren.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10871
Geen exacte overeenkomst gevonden.