Zoek op

Rijmschema

Het rijmschema is de schematische weergave van de eindrijmen in een gedicht. Men noemt de eerste rijmklank a, de tweede b enz. Men komt zo tot de volgende rijmschema`s: ==Gebroken rijm== Bij het gebroken rijm doorbreekt een nieuwe rijmklank, in de voorbeelden: c, de verwachte harmonie. ==Alternerend rijm== Alternerend rijm (of alternantie of wiss....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijmschema

rijmschema

Term op het gebied van het rijm voor een bepaalde volgorde en groepering van rijmvrager(s) en rijmgever(s) die betrokken zijn...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

rijmschema

regelmatige volgorde van rijmklanken aan het eind van versregels. De bekendste zijn gepaard rijm, gekruist rijm en omarmend rijm.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

Rijmschema

Het schema van de rangschikking, opeenvolging en-of afwisseling van de rijmen. De meest bekende rijmschema's zijn: slagrijm A-A-A-A gepaard rijm A-A-B-B gekruist rijm A-B-A-B [limerick A-A-B-B-A] omarmend rijm A-B-B-A gebroken rijm A-B-A-C maar ook A-B-C-B verspringend rijm A-B-C-A-B-C
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/106_Rijmschema.html

rijmschema

regelmatige volgorde van rijmklanken aan het eind van versregels. De bekendste zijn gepaard rijm, gekruist rijm en omarmend rijm.
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.