Zoek op

Ruitjesproef

Een ruitjesproeftest is een test om de adhesie (hechting) van droge verflagen op een substraat, waarop de coating is aangebracht, te meten met mesjes die een serie van 6 tot 11 tanden hebben. Door twee lijnenseries in een rechte hoek van 90° ten opzichte van elkaar te snijden ontstaat een patroon van 25 of 100 vierkanten. Dit lijnenpatroon wordt,...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruitjesproef

ruitjesproef

Proef o.a. beschreven in NEN-EN-ISO 2409 waarmee de hechting van verflagen aan de ondergrond kan worden vastgesteld. Op het oppervlak van de verflaag worden onderling evenwijdige sneden aangebracht in beide richtingen. Op het ruitpatroon wat hierdoor ontstaat wordt een stukje genormaliseerde tape gedrukt dat daarna in een vloeiende beweging wordt ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065
Geen exacte overeenkomst gevonden.