Zoek op

Schaduwkabinet

Een schaduwkabinet of schaduwregering is een groep politici van een oppositiepartij die partijwoordvoerder zijn op verschillende beleidsterreinen en zo een alternatieve ministerraad vormen. Een schaduwminister kan het beleid van de zittende minister op hetzelfde beleidsterrein bekritiseren en alternatieven presenteren. Vaak worden schaduwministers...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Schaduwkabinet

schaduwkabinet

Een door de oppositie gevormd kabinet van kandidaat-ministers dat als alternatief dient voor het zittende kabinet. Bij de verkiezingen van 1971 en 1972 presenteerden PvdA, PPR en D`66 een schaduwkabinet onder leiding van PvdA-leider Den Uyl.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10337
Geen exacte overeenkomst gevonden.