Zoek op

schoolpracticumdocent

iemand die is aangesteld op een stageschool om een leerkracht in opleiding bij diens stage, het schoolpracticum, te begeleiden, onder meer door het bijwonen van de stagelessen en vakdidactische nabespreking
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/schoolpracticumdocent
Geen exacte overeenkomst gevonden.