Zoek op

SCREENING

1) Antecedentenonderzoek 2) Antecendentenonderzoek 3) Onderzoek door een test 4) Streng onderzoek
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SCREENING/1

Screening

Screening of bevolkingsonderzoek is het onderzoeken van een in principe gezonde populatie om asymptomatische gevallen van een ziekte of aandoening op het spoor te komen, in de veronderstelling dat deze aandoening in een vroeg stadium misschien beter te behandelen is. Screening op zoek naar ziekten in een vroeg stadium valt onder de secundaire prev...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Screening

Screening

Massa onderzoek met een bepaald schema. De bedoeling is om die mensen te ontdekken die vermoedelijk aan een bepaalde ziekte lijden.
Gevonden op http://www.borstkanker.nl/index.php?p=379

Screening

Massa onderzoek met een bepaald schema. De bedoeling is om die mensen te ontdekken die vermoedelijk aan een bepaalde ziekte lijden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10728

screening

Def.: het gebruik van doeken om grove drijvende en gesuspendeerde vaste stoffen uit het riool te verwijderen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

screening

het opsporen van een ziekte of aandoening.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10926

screening

een groep mensen onderzoeken op een bepaalde ziekte of risicofactor met als doel de ziekte of risico factor in een vroeg stadium op te sporen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11095

Screening

Onderzoek waarbij (een deel van) de algemene populatie wordt onderzocht om eventuele asymptomatische gevallen van een ziekte op te sporen en deze in een vroeg stadium beter te kunnen behandelen. Voor optimale screening is een aantal criteria bekend: • er moet een test bestaan met een voldoende hoge specificiteit en-of sensitiviteit; • er moet e...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Screening

Het gebruik van doeken om grove drijvende en gesuspendeerde vaste stoffen uit het riool te verwijderen.
Gevonden op http://www.lenntech.nl/water-begrippenlijst.htm

Screening

Sterkte- en zwakteanalyse van een te kopen onderneming.
Gevonden op http://www.nvp.nl/pagina/woordenlijst/

Screening

Het eerste brede, maar betrekkelijk oppervlakkige verkennen van de problematiek met het oog op het nemen van de eerste beslissingen bij aanmelding en intake.
Gevonden op http://www.taalexpert.nl/begrippenlijst.aspx

screening

Onderzoek waarbij (een deel van) de algemene populatie wordt onderzocht om eventuele asymptomatische (zonder dat er al ziekteverschijnselen zijn) gevallen van een ziekte op te sporen om deze zo in een vroeg stadium beter te kunnen behandelen. Voor optimale screening is een aantal criteria bekend: er moet een test bestaan die speciaal op de betreffe...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/levenswetenschappen/screening
Geen exacte overeenkomst gevonden.