Zoek op

Signaalwoord

Een signaalwoord, verbindingswoord of indicator is een woord of woordgroep waarmee een verband wordt aangegeven tussen twee alinea`s, zinnen of deelzinnen. Hiermee wordt informatie gegeven over de opbouw van een tekst of tekstgedeelte. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen signaalwoorden met verschillende functies: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Signaalwoord

Signaalwoord

Een signaalwoord roept schema's en verwachtingen op in de hoofden van de lezer. Het activeert de mentale voorstelling die een lezer heeft van een situatie. Dat gebeurt ook bij woorden in het dagelijks spraakgebruik. Ieder heeft zijn eigen associaties bij woorden als 'huis' en 'school'. Economen hebben ook associaties bij allerlei economische termen...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.