Zoek op

Significatio

Het impliceren van meer dan iemand zegt
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_s.htm

significatio

Letterlijk: zingeving. Term uit de middeleeuwse poëtica-1 voor die wijze van interpreteren van Gods schepping die ervan uit gaat dat iets niet alleen is wat het lijkt te zijn, maar daarnaast ook een hogere betekenis in zich heeft en op analogische wijze (
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.