Zoek op

slib

het slib zelfst.naamw.Uitspraak:   [slɪp] modderige grond Voorbeelden:   `slibgrond`, `slibworm`, `slibgehalte`Synoniem:   slijk © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'slib' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taal...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/slib

SLIB

1) Aanspoeling 2) Achtergebleven modder 3) Achtergebleven slijk 4) Bagger 5) Bezinksel 6) Blubber 7) Bodemafzetting 8) Modder 9) Prut 10) Schor 11) Slijk 12) Slik 13) Slob 14) Slobber
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SLIB/1

slib

1 Fijne minerale en organische deeltjes (< 16 µm of < 20 µm, zie slibfractie) op een waterbodem (zoals havenslib, rivierslib; syn. bagger pp, bodemslib, pp bodemslik, modderklei, sliblaag, pp slijk, pp slik, slurrie pp; zie ook kalkslib). 2 Idem, opgebaggerd (syn. baggerslib, baggerspecie pp, slik…
Gevonden op http://aggregates-catalogue.nl/woordenboek/

Slib

Slib is afzetting op de bodem van in (stromend) water aanwezige vaste deeltjes. Waar de stroomsnelheid afneemt slaan de deeltjes als een soort klei neer op de bodem. Slib van natuurlijke oorsprong geeft meestal een vruchtbare bodem. Afzetting van slib werd veel gebruikt bij de Egyptenaren om uitgeputte akkers te bemesten als de vloedperiode van de...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Slib

slib

Slib komt voort uit de behandeling van laag- en middelactieve afvoerstromen. Deze afvoerstromen komen voort uit de oplossingen van opslagtanks van opwerkingsfabrieken, uit onderzoek, uit ontmantelingswerk,...
Gevonden op http://www.belgoprocess.be/

Slib

Let op: Spelling (deels) uit 1864:
~BE,
~BER, v. [geen meervoud] modder, achtergebleven slijk; slib vangen, zijn doel niet bereiken, in zijn oogmerk niet slagen.
~BERACHTIG,
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0022.htm

slib

bezinksel
Jaar van herkomst: 1528 (MNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

slib

in het water zwevend klei. groen slib, groene slib: drijfzand of klei vermengd met plantenresten
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=sim

Slib

Het percentage slib bepaald de grondsoort:
zand: < 10 % slib;
lichte zavel: 10 – 20 % slib;
zavel: 20 – 30 % slib;
zware zavel: 30 – 40 % slib;
klei: > 40 % slib.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

slib

nog niet verharde vaste stoffen die door water worden meegevoerd
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

slib

Def.: niet genormaliseerde praktijknaam voor door stromend water in zwevende toestand meegevoerd fijn materiaal, dat na afzetting nog veel water bevat en een slappe consistentie heeft Toelichting: Veelal gebaseerd op de valsnelheid van een kwartsbolletje met een diameter van 2-50 à 63 µm.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

slib

klei + fijne silt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11177

slib

bezinksel (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/slib

Slib

Een semi-vast residu dat micro-organismen en hun producten bevat en afkomstig is van een waterbehandelingsproces.
Gevonden op http://www.lenntech.nl/water-begrippenlijst.htm

Slib

[Geschiedenis] Iets wat overblijft na het overstromen waardoor de grond vruchtbaar is
Gevonden op https://quizlet.com/103465294/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.