Zoek op

sociale media

sociale media zelfst.naamw. online platformen waar de gebruikers zelf voor de inhoud zorgen Internet Voorbeeld:   `Tot de sociale media worden onder andere weblogs, fora, sociale netwerken als Hyves, Facebook, LinkedIn, Twitter en Google+ gerekend.`Synoniem:   social ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/sociale media

Sociale media

Sociale media (de Engelse term social media is ook in het Nederlands gangbaar, vooral in Nederland) is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen de gebruikers. Kaplan en Haenlein definiëren s...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_media

Sociale media

Sociale media kenmerken zich als digitale media waarbij gebruikers zonder tussenkomst van een redactie de informatie op het medium interactief bepalen. Sociale media hebben dus User Generated Content. Door het interactieve karakter kan de content op de website veranderen. Er zijn verschillende soorten sociale media: wiki's, blogs, social networking...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Sociale_media

Sociale media

[Maatschappijleer] Alle internetmogelijkheden waarbij je informatie met elkaar kunt delen
Gevonden op https://quizlet.com/117178632/media-maatschappijleer-3e-klas-sdv-flash-card

sociale media

online platformen zoals weblogs, fora, diensten als Twitter en Youtube, sociale netwerken als Linkedin, Facebook en Hyves, enz., met als kenmerk dat de gebruikers zelf de inhoud verzorgen, met geen of nauwelijks tussenkomst van een professionele redactie Gebruikt voor: media2.0 Minder specifiek: media Zie ook: sociale netwerken web2.0
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/9491
Geen exacte overeenkomst gevonden.