Zoek op

standaardfout

standaardfout zelfst.naamw. [wiskunde] [statistiek] standaardafwijking, maat voor de betrouwbaarheid van een verkregen (gemiddelde) waarde Bron: Wikiwoordenboek - standaardfout. SpellingCorrect gespeld: 'standaardfout' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/standaardfout

Standaardfout

De standaardfout is in de statistiek de benaming voor de standaardafwijking van het steekproefgemiddelde. De term is afkomstig uit de foutenleer om de nauwkeurigheid aan te geven van een berekend gemiddelde. De standaardfout is in principe kleiner naarmate de steekproef groter is. De standaardafwijking in het steekproefgemiddelde is recht evenredi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Standaardfout

Standaardfout

Standaarddeviatie uit een steekproef van verschijnselen met een discontinue uitkomst.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Standaardfout

Synoniem: standard error (Eng) , SE (Eng)
Standaardafwijking van een steekproefgrootheid of schatter. Kleiner naarmate de steekproef groter is.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm

Standaardfout

[Literatuur] De standaardafwijking van het steekproefgemiddelde. Naarmate de standaardfout groter is, speelt toeval een grotere rol en zijn de betrouwbaarheidsmarges waarbinnen je een populatiegemiddelde voorspelt groter.
Gevonden op https://quizlet.com/68652857/cm3-fontys-toegepaste-psychologie-begrippen-ba
Geen exacte overeenkomst gevonden.