Zoek op

standaardisatie

Formeel overeenkomen en vaststellen van bepaalde eisen aan gelijkheid van technologische producten, waardoor deze uitwisselbaar worden of op elkaar aansluiten. Dankzij standaardisatie van wagons en spoor kunnen treinverbindingen internationaal zijn. Andere voordelen van standaardisatie zijn een grotere afzetmarkt met ruimere mogelijkheden voor mass...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/techologie-en-techniek/standaardisatie

standaardisatie

de standaardisatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [stɑndardɪsa(t)si] 1) het standaardiseren Voorbeeld:   `de standaardisatie van werkprocessen` 2) berekeningsmethode in de statistiek om storende factoren bij een vergelijking op te lossen wiskun...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/standaardisatie

STANDAARDISATIE

1) Harmonisatie 2) Normalisatie 3) Taalkundige term
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/STANDAARDISATIE/1

Standaardisatie

Standaardisatie is het opleggen van een bepaalde norm of standaard voor het ontwerp, de constructie, het testen of gebruiken van een product of proces. Standaardisatie kan een aantal voordelen bieden: Daar staat tegenover dat standaardisatie ten koste kan gaan van flexibiliteit en dat de keuzemogelijkheden afnemen. Daarnaast kan een te grote nadru...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Standaardisatie

standaardisatie

•het invoeren van een standaard. (+audio)
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/standaardisatie

Standaardisatie

een verdeling in vóórkomen van een kenmerk (bijv. leeftijd) in de ene groep toepassen op de verdeling in vóórkomen van hetzelfde kenmerk in de andere groep, zodat beide groepen onderling vergeleken kunnen worden op een ander kenmerk (bijv. sterfte). Hierdoor wordt rekening gehouden met de mogelijke invloed van het kenmerk waarvoor is gestandaar...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10449

Standaardisatie

Het proces gericht op het bewerkstelligen van de landelijke toepassing door de ketenpartners van één of meer nieuwe of gewijzigde koppelvlakobjecten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10653

Standaardisatie

1. Het met elkaar in overeenstemming brengen en gelijk maken van vormen, afmetingen en procedures, waardoor een zo groot mogelijke uniformiteit wordt verkregen. Bijvoorbeeld door overal eenzelfde labformulier te hanteren om ongewenste variatie te reduceren. 2. Statistische methode om te corrigeren voor ongelijke verdelingen in groepen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

standaardisatie

het standaardiseren (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/standaardisatie

Standaardisatie

Het (vaak bedrijfstakgewijs) onderling op elkaar afstemmen van productspecificaties.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.