Zoek op

Stapelmarkt

Een stapelmarkt is een plaats waar producten van over de hele wereld naartoe vervoerd werden om te worden doorgevoerd of voor een bepaalde tijd te worden opgeslagen. Hierdoor konden prijsschommelingen beperkt worden en had de markt een constante bevoorrading tot haar beschikking. Amsterdam was in de (17e eeuw) de belangrijkste stapelplaats. De pak...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Stapelmarkt

stapelmarkt

[Geschiedenis] plaats waar goederen in pakhuizen worden opgeslagen en vandaar verder worden verhandeld
Gevonden op https://quizlet.com/92098472/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.