Zoek op

stelplicht

burgerlijk procesrecht: noodzaak van partijen om in een proces alle feiten en omstandigheden te stellen (en te onderbouwen), ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/stelplicht

Stelplicht

Onder de stelplicht verstaan we de verplichting van animateurs om altijd met een biedkoers en een laatkoers te komen ( > beleggen > handelsterminologie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/stelplicht.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.