Zoek op

subrogatie

financiële zaken consumenten en producenten: een nieuwe schuldeiser treedt in de plaats van de vorige als hij de vordering ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=subrogatie

subrogatie

verzekeringsrecht: een nieuwe schuldeiser treedt in de plaats van de vorige als hij de vordering van die laatste heeft overgenomen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=subrogatie

subrogatie

verzekeringsrecht: een nieuwe schuldeiser treedt in de plaats van de vorige als hij de vordering van die laatste heeft overgenomen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/subrogatie

subrogatie

subrogatie zelfst.naamw. juridisch het treden in de rechten van een schuldeiser door een derde, die de schuldeiser heeft betaald Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'subrogatie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van Op...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/subrogatie

SUBROGATIE

1) Indeplaatsstelling 2) Onderschuiving 3) Plaatsvervanging 4) Zaakvervanging
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SUBROGATIE/1

Subrogatie

Let op: Spelling van 1858 onderschuiving, instelling in eens anders plaats, in eens anders regt; inplaatsstelling. Subrogeren, in eens anders plaats stellen, onderschuiven
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

subrogatie

Juridisch mechanisme waardoor de NV Delcredere, na het vergoeden van de exporteur, eigenaar wordt van de rechten en aanspraken van de uitvoerder en ze tegenover de debiteur kan laten gelden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10393

Subrogatie

Indeplaatsstelling, opvolging in de rechten. Subrogatie geschiedt hetzij krachtens overeenkomst, hetzij uit kracht der wet. Zie hiervoor de artt. 6:150-154 van het Burgerlijk Wetboek. Met deze algemene regeling zijn verzekeraars niet geholpen. Daarom bevat art. 7:962 BW een subrogatieregeling voor schadeverzekeringen - dus niet voor sommenverzekeri...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Subrogatie

(v). Overname van een vordering waarbij de nieuwe schuldeiser in de rechten van de oude treedt
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Subrogatie

Iemand betaalt de schulden van een schuldenaar en neemt diens rechten over: de schuld blijft bestaan maar er is een nieuwe schuldeiser.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/subrogatie

Subrogatie

Op grond het recht van subrogatie treedt de verzekeraar, die een gedekte schade conform de polisvoorwaarden aan zijn verzekerde heeft betaald, in de rechten die de verzekerde heeft met betrekking tot deze schade ten opzichte van derden. Met andere woorden, hij krijgt het recht van regres. Op grond van wettelijke bepalingen en jurisprudentie kan de ...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.