Zoek op

SUZEREINITEIT

1) Opperheerschappij 2) Opperleenheerschappij
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SUZEREINITEIT/1

suzereiniteit

heerschappij of gezagsverhouding uit een feodaal leenstelsel zoals in de middeleeuwen, die berust op een gelofte van trouw en dienst van een leenman aan zijn opperleenheer; leenheerschappij
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/suzereiniteit

Suzereiniteit

Suzereiniteit is een term die soms wordt gebruikt voor de macht die een gebied domineert of die er een protectoraat uitoefent. Een suzerein is een dominerende staat of vorst. Het begrip `suzereiniteit` wordt analoog aan soevereiniteit bijvoorbeeld gebruikt voor Tibet en Mongolië, die lange tijd onder de suzereiniteit van de Chinese keizers ston.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Suzereiniteit
Geen exacte overeenkomst gevonden.