Zoek op

synesthesie

synesthesie zelfst.naamw. taalkunde stijlfiguur waarbij er verbinding wordt gelegd tussen twee begrippen uit verschillende zintuigsferen b.v. 'schreeuwende kleuren' biologie het doordringen van een prikkel van een zintuig in een hersendeel dat eigenlijk andere zintuigen zou moeten interpreteren ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/synesthesie

SYNESTHESIE

1) Kleurgewaarwording 2) Stijlfiguur verbinden van woorden met zintuigelijke kenmerken
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SYNESTHESIE/1

Synesthesie

Een metaforische vergelijkingsstijl: het verbinden van zintuigen bij een indruk Overgenomen van het Griekse sunesthesie (samen waarnemen). Bijvoorbeeld: `schreeuwende kleuren` of `bittere spot`
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_s.htm

Synesthesie

[stijlfiguur] - Synesthesie is een stijlfiguur waarbij een combinatie van de indrukken van verschillende zintuigen in uitdrukkingen wordt gebruikt. Synesthesie kan worden gezien als een bijzondere vorm van de metafoor. Enkele voorbeelden hiervan zijn: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Synesthesie_(stijlfiguur)

Synesthesie

[zintuig] - Synesthesie is een vermenging van de zintuigen. Hoewel het niet ongewoon is dat zintuigelijke waarnemingen onderlinge invloed hebben, is dit bij synesthesie dusdanig sterk dat bijvoorbeeld kleuren geproefd worden of geluiden gezien. Deze eigenschap van de hersenen komt bij relatief weinig mensen voor. Deze nemen...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Synesthesie_(zintuig)

synesthesie

Term uit de stijlleer voor die vorm van metaforisch (metafoor) taalgebruik waarbij ervaringen uit verschillende zintuiglijke gebieden (bijv. oog en tastzin) met elkaar worden verbonden. In het symbolisme
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

synesthesie

verbinding tussen voorstellingen uit verschillende zintuigsferen
Jaar van herkomst: 1961 (GVD )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Synesthesie

De indruk dat een impressie, verkregen via het ene zintuig, door een ander zintuig wordt opgewekt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10443

Synesthesie

het object en het beeld liggen in verschillende zintuigelijke vlakken
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10855

synesthesie

verbinding tussen voorstellingen uit verschillende zintuigsferen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/synesthesie

Synesthesie

Onder synesthesie (van het Griekse werkwoord sunaisthanomesthai = tegelijk waarnemen)verstaan we het verschijnsel dat twee verschillende zintuigelijke indrukken aan elkaar gekoppeld worden. Voorbeelden: uit de dagelijkse paktijk: schreeuwende kleuren bittere verwijten Van Pierre Kemp is de prachtige versregel: Het klinkt zo groen in de lentestruike...
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/209_Synesthesie.html

synesthesie

[Literatuur] twee zintuigen gecombineerd
Gevonden op https://quizlet.com/110558250/literatuur-gedichten-stijlfiguren-flash-cards

synesthesie

vorm van beeldspraak waarbij de zintuiglijkeeffecten van objecten verwisseld of gemengd worden.
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.