Zoek op

Taalspel

[Wittgenstein] - Taalspelen vormen een belangrijk begrip uit het postume werk Philosophische Untersuchungen, vertaald uitgegeven als Filosofische Onderzoekingen, van de Oostenrijks-Engelse filosoof Ludwig Wittgenstein. Hij borduurt hiermee voort op zijn ideeën uit de Tractatus, waarin hij taal beschouwde als een middel om ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Taalspel_(Wittgenstein)

taalspel

In algemene zin verstaat men onder taalspel de spelregels die in poëzie gehanteerd worden om aan een tekst een specifiek poëtische functie toe te kennen. De lezer wordt geacht die spelregels te kennen om een tekst als poëzie te lezen (de zogenaamde poëtische leeshouding) en niet als een normale referentiële taaluiting. Wann...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Taalspel

Abstract: Op een speelse manier taalactiviteiten uitvoeren met als doel het stimuleren van het taalplezier en het vergroten van inzicht in taal.
Tekst: Taalspelletjes kunnen gericht zijn op allerlei aspecten van taal. Zo kunnen in de kleutergroepen het vergroten van de woordenschat, het oefenen van begrippen of de fonologische ontwikkeling centr...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10364
Geen exacte overeenkomst gevonden.