Zoek op

tautologie

Binnen een mededeling twee keer hetzelfde zeggen of iets als zichzelf definiëren: 'Vrolijk en opgewekt stapte hij naar buiten', ‘mensen blijven nu eenmaal mensen', ‘genoeg is genoeg!'. Vaak in uitdrukkingen: 'met angst en beven', 'nooit ofte nimmer'. Niet te verwarren met het pleonasme .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/taal-begrippen-en-termen/tautologie

tautologie

de tautologie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [tɑutolo'xi] Verbuigingen:   tautologie|ën (meerv.) herhaling met een ander woord van iets dat je al gezegd hebt taalkunde Voorbeeld:   `Voorbeelden van tautologieën zijn 'enkel en alleen' en 'in pais en vree...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/tautologie

TAUTOLOGIE

1) Herhaling 2) Herhaling van iets dat al gezegd is 3) Logische waarheid 4) Onnodige herhaling 5) Stijlfiguur 6) Tweemaal hetzelfde zeggen 7) Woordherhaling 8) Woordovertolligheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TAUTOLOGIE/1

tautologie

combinatie van woorden die hetzelfde of bijna hetzelfde uitdrukken en die elkaar in principe kunnen vervangen, bv. <i>blij en verheugd<-i>, <i>enkel en alleen<-i>, <i>pais en vree<-i> In de taalkunde en retorica. Niet altijd onderscheiden van het pleonasme, waarbij ook sprake is van herhaling, maar dan door het ...
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/tautologie

Tautologie

Synonymie; het herhalen van hetzelfde denkbeeld met een ander woord Juist gebruikt intensiveert de tautologie een mededeling Vergelijk epitheton (ornans) en pleonasme. Bijvoorbeeld: `lint` en `worm` in het woord `lintworm`. Een ander voorbeeld: `Ik heb hem gesmeekt en bezworen het niet te doen`, waarbij `smeken` en `bezweren` ongeveer dezelfde bete...
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_t.htm

Tautologie

[stijlfiguur] - Een tautologie - afkomstig van het Griekse woord ταυτολογία, van tautos (hetzelfde) en logos (woord) - is het benadrukken van een woord met een ander woord dat (zo goed als) dezelfde betekenis heeft. Tautologieën komen vaker voor als een taalfout dan als een stijlfiguur. Van het laatste geval is v...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Tautologie_(stijlfiguur)

Tautologie

Een tautologie is een combinatie van woorden die (bijna) hetzelfde uitdrukken en elkaar in principe kunnen vervangen. Men noemt dit ook wel dubbelop gebruik van woorden. Voorbeelden zijn: maar...echter; daarom (is het) dan ook...; zoals bijvoorbeeld.... Soms wordt een tautologie bewust gebruikt als een stijlfiguur of in een vas...
Gevonden op http://taaladvies.net/

tautologie

Stijlfiguur, door sommigen als voorbeeld van de perifrase aangemerkt, waarbij eenzelfde zaak tweemaal geheel tot uitdrukking wordt gebracht. De bedoeling daarvan kan zijn dat men iets wil benadrukken:
 Hij sprak en zeide
 (G. Gossaert. E...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Tautologie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. onnoodige herhaling van reeds gezegde woorden.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0023.htm

Tautologie

Let op: Spelling van 1858 de woordverkwisting (in woorden van dezelfde beteekenis), als men ondoelmatig, met verscheidene woorden, hetzelfde zegt; de woordherhaling. Tautologisch, woordverkwistend, van gelijke beteekenis
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

tautologie

stijlfiguur waarbij (vaak in nevenschikking) tweemaal hetzelfde wordt gezegd.
zeker en vast
enkel en alleen
Hij sprak en zeide
In 't zaâl zich wendend
Vaarwel, o moeder
(Geerten Gossaert: 'De moeder')
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

tautologie

bepaalde stijlfiguur: een logisch gezien overbodig woord,omdat dat woord (ongeveer) hetzelfde betekent als het woord waarmee het in verbinding staat. Als een tautologie voortvloeit uit slordigheid of taalkundig onvermogen dan heeft die geen functie en is dus fout, een stijlfout. Veel staande uitdrukkingen zijn tautologisch, bijv. wikken en weg...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10167

tautologie

herhaling met een andere uitdrukking (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/tautologie

Tautologie

Een herhaling van een zelfde denkbeeld met een ander woord of een andere uitdrukking. Bijvoorbeeld: 'wij waren blij en verheugd elkaar weer te zien'. In een gedicht kan een tautologie een beeldende werking hebben: Voorbeeld uit het gedicht van Geerten Gossaert 'De Moeder': Hij sprak en zeide In het zaâl zich wendend Vaarwel, o moeder, nooit keer i...
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/135_Tautologie.html

Tautologie

twee maal hetzelfde zeggen op een iets andere manier.
Gevonden op http://www.tussentaalenbeeld.nl/A38.htm

Tautologie

[Literatuur] Dubbelzegging. Men zegt tweemaal hetzelfde en maakt daarmee eigenlijk een stijlfout.
Gevonden op https://quizlet.com/22086035/begrippenlijst-literatuur-flash-cards/

tautologie

[Nederlands] Het gebruik van twee synoniemen in een zin. Woorden hebben precies dezelfde betekenis en worden in dezelfde zin gebruikt, bijv. zo spoedig mogelijk per ommegaande
Gevonden op https://quizlet.com/68229084/nederlands-flash-cards/

tautologie

stijlfiguur waarbij (vaak in nevenschikking) tweemaal hetzelfde wordt gezegd.
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.