Zoek op

taxatie

rechtswetenschap: inschatting van bijv. de waarde van het te verkopen huis. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=taxatie

taxatie

vastgoedrecht: inschatting. Bijv. van de waarde van het te verkopen huis. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/taxatie

taxatie

de taxatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [tɑk'sa(t)si] Verbuigingen:   taxatie|s (meerv.) keer dat je de waarde (van iets) schat Voorbeeld:   `de taxatie van een woning` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'taxatie' komt voor in...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/taxatie

TAXATIE

1) Aanslag 2) Evaluatie 3) Evalueren 4) Raming 5) Schadeopneming 6) Schatting 7) Waarde bepaling 8) Waardebepaling 9) Waardering 10) Waardeschatting
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TAXATIE/1

Taxatie

Een taxatie is het inschatten van de waarde van een object. Dit wordt gedaan bij huizen en informatie, kunstwerken en verzamelobjecten. Bij huizen wordt dit gedaan door een taxateur. Een makelaar kan enkel een waardebepaling geven. Een waardebepaling is een inschatting van de waarde die een woning heeft op het moment van opname, vooral gekeken naa...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Taxatie

taxatie

Waardebepaling van een woning door een makelaar. Deze bepaling is vaak nodig voor het verkrijgen van een hypotheek of overbruggingsfinanciering. Bij een taxatie wordt zowel gekeken naar de woning zelf als naar de omgeving
Gevonden op http://www.allesoverhuisentuin.nl/snelzoeker/woon-encyclopedie/18

Taxatie

Wanneer een onafhankelijke expert een waarde van een object inschat, spreken we van een taxatie. Voorbeeld bij taxatie Als je huis wilt verzekeren met een woonhuisverzekering is het belangrijk dat je jouw huis laat taxeren. Dit om onderverzekering te voorkomen maar ook oververzekering.
Gevonden op http://www.anwb.nl//verzekeringen/begrippen/taxatie

taxatie

schatting
Jaar van herkomst: 1361 (MNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Taxatie

Het vaststellen van de waarde van grond en huis door een taxateur.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10126

Taxatie

De officiële waardebepaling van een woning.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10154

Taxatie

Het vaststellen van de waarde.
Financiers verlangen vaak een taxatierapport om te weten of de waarde van de woning voldoende is om de hypotheeklening te dekken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Taxatie

Het uitbrengen van een waarde-oordeel door een daartoe bevoegd persoon met een bepaald doel (voorbeelden: t.b.v. financiering, voor successie bij overlijden, taxatie voor het bepalen van de reële waarde voor het uitbrengen van een bod op een te koop staand pand.)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10265

Taxatie

Waardebepaling van het huis op een bepaald moment. De taxatie dient gedaan te worden door een erkende taxateur. De kosten zijn afhankelijk van de waarde van het huis.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10267

Taxatie

Door middel van een taxatie wordt de waarde van een huis vastgesteld. Met behulp van de executiewaarde wordt gekeken of de hoogte van de lening overeenkomt met de waarde van het onderpand.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Taxatie

Term welke in de verzekeringsbranche in tweeërlei betekenis wordt gebruikt: (a) begroting vooraf van de waarde van het gevaarsobject of de omvang van het te verzekeren belang, die in geval van schade door beide partijen als grondslag voor de schadeberekening wordt aanvaard (voortaxatie) en (b) begroting van de omvang van de schade nádat zich een....
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

taxatie

schatting (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/taxatie

Taxatie

Waardebepaling door een taxateur. Financiers eisen vaak een taxatie om te weten of de waarde van een huis voldoende is om de lening te dekken. Bij garantie is ook een taxatierapport vereist.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/taxatie

taxatie

[Belgisch Nederlands] belastingheffing, belastingaanslag
Gevonden op http://www.gentvertaalt.be/taaldatabank/links/taalvandaal-cached.html

Taxatie

Het vaststellen van de waarde. .
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/T

Taxatie

(1) Een begrip dat in het verzekeringsbedrijf in twee betekenissen kan worden gebruikt: 1) Een begroting van de waarde van roerende en onroerende zaken en van de omvang van het te verzekeren belang, welke als grondslag dient voor de vaststelling van het te verzekeren bedrag en de schadeberekening in het geval van schade (voortaxatie).
2) Een beg...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Taxatie

(2) Een taxatie is een waardebepaling, die door een taxateur wordt uitgevoerd. In Nederland vereisen geldverstrekkers een taxatierapport, zodat ze de waarde van het huis vast kunnen te stellen. Aan de hand van de executiewaarde wordt bepaald of de waarde van het onderpand voldoende dekking biedt voor de financiering.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.