Zoek op

teleologie

Filosofische leer die de wereld beschouwt als een systeem van relaties tussen middelen en doelen. Volgens de teleologische wereldbeschouwing is de werkelijkheid (al het menselijk handelen, alle historische gebeurtenissen, alle natuurkundige processen) zodanig ingericht dat alle zijnden kunnen en moeten worden opgevat als strevende naar één finaal...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/filosofie/teleologie

teleologie

teleologie zelfst.naamw. filosofie leer dat de schepping en ieder verschijnsel op een doel is gericht Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'teleologie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden eindi...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/teleologie

TELEOLOGIE

1) Doelmatigheidsleer 2) Leer van de doelmatigheid in de schepping
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TELEOLOGIE/1

Teleologie

Teleologie (van het Grieks: τέλος (telos), “doel(eind)” en λογος (logos), “rede” of “leer”, dus leer van de doelen) of finaliteit is in de filosofie de zoektocht naar het doeleinde achter dingen. De gedachte dat alle dingen een doeleinde (telos) hebben was een kernpunt in de filosofie van Aristoteles. Deze gedachte werd opgen...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Teleologie

Teleologie

Let op: Spelling van 1858 Telologie, de doelleer, leer van de eindöogmerken der dingen. Teleologisch, doelleerend, het doel of eindöogmerk betreffende. Telos, het einde, doel, einddoel; ook het levenseinde, de dood
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Teleologie

Grieks: teleios, laatste, en: logos, woord: leer van de in alles op één doel gerichte schepping Gods.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

Teleologie

De opvatting dat de wereld, en de afzonderlijke dingen erin, slechts kan worden verklaard door het doel aan te wijzen waarnaar alles streeft. Hieruit volgt dat de doeleinden van de dingen in feite aan de oorsprong liggen van het bestaan, die een stuwkracht veroorzaken naar een meer volmaakte realisatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11134

teleologie

doelmatigheidsleer (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/teleologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.