Zoek op

toerisme

het toerisme zelfst.naamw.Uitspraak:   [tuˈrɪsmə] het maken van reizen voor je plezier Voorbeelden:   `Het toerisme naar verre bestemmingen neemt toe.`, `strandtoerisme`, `ecotoerisme` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'toerisme' komt v...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/toerisme

TOERISME

1) Het reiswezen 2) Het reizen als ontspanning 3) Het reizen voor zijn genoegen 4) Middel van bestaan 5) Reisbranche 6) Reissport 7) Reiswereld 8) Reiswezen 9) Reizen als ontspanning 10) Reizen in vakantie 11) Reizen voor genoegen 12) Reizen voor het plezier 13) Reizen voor je plezier 14) Reizen voor zijn genoegen 15) Sightseeing 16) Toeristenverke...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TOERISME/1

toerisme

het ter ontspanning of recreatie afreizen naar een bepaalde plaats of een bepaald land
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/toerisme

Toerisme

Toerisme is reizen met recreatieve of zakelijke doeleinden. Toeristen zijn mensen "die reizen naar plaatsen buiten hun gebruikelijk milieu, die niet meer dan één jaar voor vrije tijd, zaken en andere doeleinden blijven en die niet beloond worden voor hun activiteit ter plaatse." Dit is de definitie van "toerist" door de World Tourism Organiz...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Toerisme

toerisme

•het reizen voor ontspanning.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/toerisme

Toerisme

De activititeiten van personen die reizen naar en verblijven op plaatsen buiten hun normale omgeving, voor niet langer dan een (aaneengesloten) jaar, om redenen van vrijetijdsbesteding, zaken en andere doeleinden die niet zijn verbonden met het uitoefenen van activiteiten die worden beloond vanuit de plaats die wordt bezocht.
Deze definitie is w...
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=3205

toerisme

het reizen voor zijn plezier
Jaar van herkomst: 1911 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

toerisme

Positieve gevolgen van het toerisme: 1. Het levert veel werkgelegenheid. 2. Het levert een positieve bijdrage aan de betalingsbalans. De negatieve gevolgen zijn: 1. Seizoenwerkloosheid. 2. Bodemerosie in de wintersportgebieden. 3. Milieuvervuiling door de toeristen. 4. Toenemend watergebruik. 5. Bosbranden. 6. Overbelast wegennet. 7. Sociaal-cultur...
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_frankr.htm

toerisme

Toerisme is een vorm van recreatie gericht op het reizen en verblijven buiten de eigen woonomgeving.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_toeris.htm

toerisme

Vrijetijdsbesteding in een ander gebied (behalve familiebezoek).
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_toeris.htm

toerisme

een activiteit die buiten de arbeidstijd gebeurt en die gekenmerkt wordt door de verplaatsing naar en het verblijven in een andere dan de alledaagse omgeving om er zijn vrije tijd te besteden
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

toerisme

In het algemeen te gebruiken voor de bedrijfstak die faciliteiten verzorgt en service verleent aan mensen die voor hun plezier reizen.
Categorie: Abstracte Begrippen > industrie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Toerisme

Eenvoudige definitie al het reizen voor genoegen buiten de eigen woonplaats, oftewel het reizen als sport of ontspanning. De essentie buiten de eigen woonplaats staat in tegenstelling tot recreatie. Zie ook recreatie en vrije tijdsbesteding
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

Toerisme

Toerisme is het reizen naar een bestemming buiten de normale omgeving, vanwege recreatie of zaken en duurt niet langer dan een aaneengesloten jaar. Het is een van de meest winstgevende bedrijfstakken in de economie. Veel toeristen reizen om iets van de cultuur en natuur van andere landen te zien. Om te spreken van toerisme, moet er wel aan drie voo...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Toerisme

toerisme

het reizen voor zijn plezier (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/toerisme

toerisme

het reizen voor je plezier vb: op IJsland is het toerisme een belangrijke bron van inkomsten
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=toerisme

toerisme

[Aardrijkskunde] activiteiten die mensen in hun vrije tijd ondernemen
Gevonden op https://quizlet.com/83442145/aardrijkskunde-flash-cards/

Toerisme

Drenthe heeft een reputatie opgebouwd als aantrekkelijk vakantiegebied. De toeristische sector is daarmee een economische factor van betekenis geworden. In 2000 is berekend dat het om ca. 14.500 arbeidsplaatsen gaat, waarvan bijna 10.000 in de sfeer van dagtoerisme, de rest in verband met verblijfsrecreatie. Daarmee is het toerisme ongeveer even be...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Toerisme
Geen exacte overeenkomst gevonden.