Zoek op

uitzetting

gerechtelijk recht: gedwongen verwijdering van personen uit een huis of gebouw op basis van een vonnis of notariële ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=uitzetting

uitzetting

vreemdelingenrecht: verwijdering van een vreemdeling uit België wanneer zijn verblijf niet (meer) rechtmatig is. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=uitzetting

uitzetting

vreemdelingenrecht: verwijdering van een vreemdeling uit Nederland wanneer zijn verblijf niet (meer) rechtmatig is. Bijv. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/uitzetting

uitzetting

Het over de grens zetten van een ongewenste vreemdeling naar het land van zijn keuze of herkomst. Niet, zoals uitlevering , een maatregel van justitie , maar van politie, van ordehandhaving.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/uitzetting

uitzetting

uitzetting zelfst.naamw. natuurkunde de toename in volume bij verhoging van de temperatuur    Voorbeeld: `Bij het opwarmen van het toestel zijn soms uitzettinkjes te horen. `biologie , milieukunde het weer in de vrije wildbaan brengen van dieren    Voorbeeld: `Uitzettingen ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/uitzetting

Uitzetting

Fysieke verwijdering van een persoon uit Nederland (`verwijdering met de sterke arm`).

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=2433

Uitzetting

Let op: Spelling van 1914 Over de beteekenis van de uitzetting in het volkenrecht en haar verhouding tot de uitlevering vergelijke men het artikel onder dat hoofd. Ook de aldaar behandelde verwijdering van Fransche veroordeelden uit Suriname (zie ook onder D...
Gevonden op
http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

uitzetting

De toename van een materiaal of een lichaam in lengte of volume, die wordt veroorzaakt door, bijvoorbeeld, temperatuursverandering of bevochtiging.
Categorie: Procédés en Technieken > met omvang verwante veranderingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

uitzetting

(Ook: uitwijzing) Het over de grens zetten van vreemdelingen die ongewenst zijn, inclusief asielzoekers die geen toelating is verleend (uitgeprocedeerden). De collectieve uitzetting van vreemdelingen is zowel in het Europees Verdrag als het Amerikaans Verdrag verboden. Uitzetting wordt onderscheiden van uitlevering. Deportatie is een technische ter...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Uitzetting

Het van het grondgebied verwijderen van een vreemdeling die zonder de vereiste papieren en vergunningen, of met definitief verlopen of ingetrokken vergunningen in ons land verblijft.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871
Geen exacte overeenkomst gevonden.